ιστοσελιδα ικε

IKE Website - Mandatory IKE Gemi Website - Website Design

5/5 - (24 votes)
ιστοσελιδα ικε

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΚΕ ΓΕΜΗ – Κατασκευή Ιστοσελίδας

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) εισήχθη ως μια νέα και ευέλικτη μορφή εταιρείας για την επίλυση προβλημάτων που έχουν εντοπίσει οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) και η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ).

Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικούς σκοπούς, ελάχιστο κεφάλαιο 1 Ευρώ και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας επί των περιουσιακών της στοιχείων.

Ωστόσο, έχει επιδείξει σημαντική ευελιξία τόσο στη διαδικασία ίδρυσης όσο και στη διαδικασία λειτουργίας, γεγονός που το καθιστά το εργαλείο επιλογής για νεοσύστατες επιχειρήσεις και γιατί δεν είναι κατάλληλο για “μικρές” εταιρείες.

Προκειμένου να φαίνονται ευέλικτοι, οι νομοθέτες δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σε επίπεδο email στον ιδρυτικό νόμο της ΙΚΕ.

Ιστοσελιδα ικε xnweb

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – Ιστοσελιδα ΙΚΕ ΓΕΜΗ

Η ΙΚΕ πρέπει να δημιουργήσει και να συνεχίσει να λειτουργεί μια εταιρική ιστοσελίδα το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο και η συνολική εισφορά εγγυημένου κεφαλαίου.

Ο αριθμός ΓΕΜΗ, η έδρα και η ακριβής διεύθυνση της εταιρείας και εάν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση και η ιστοσελίδα της εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό, η ΙΚΕ πρέπει να αποκτήσει ιστοσελίδα της εταιρείας εντός ενός μηνός από την ίδρυσή της, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εταίρων.

Καθώς και η κατηγορία της συνεισφοράς κάθε ατόμου, καθώς και η διαχείριση του ατόμου που ασκεί τα καθήκοντα υπό τη φροντίδα και ευθύνη του διαχειριστή.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι επίσης εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ. Εάν το περιεχόμενο κάθε εταιρείας είναι σημαντικά διαφορετικό, περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν έναν κοινό ιστότοπο.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και Ιστοσελιδα ΙΚΕ ΓΕΜΗ

Οι συνεργάτες της IKE θα πρέπει να διαθέτουν και να λειτουργούν ένα email. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει ήδη, μεταξύ άλλων: το όνομα, τη διεύθυνση και τυχόν ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων, το όνομα της εταιρείας, την έδρα της εταιρείας, τον σκοπό της εταιρείας, την ιδιότητα της εταιρείας, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η κεφαλαιακή εισφορά των εταίρων, και η εταιρεία Κεφάλαιο κ.λπ.

Η διεύθυνση email είναι σημαντική για τη λειτουργία της εταιρείας.

Ιστοσελιδα ικε xnweb

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΚΕ

Επαγγελματική Ιστοσελίδα

Θέλω ιστοσελιδα ΙΚΕ

Πολλές εταιρείες σας προσφέρουν κατασκευή ιστοσελιδας ΙΚΕ. Σας λένε για σελίδα στατική με 30€ και 60€ για αυθημερόν. Η σελίδα που σας προτείνουμε εμείς δεν είναι 1 σελίδα, αλλά μια σελίδα που θα σας φέρει κίνηση και δουλειές για την επιχείρηση σας.

Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα Tactical Security, μια επαγγελματική παρουσίαση της επιχείρησης σας με σελίδα επικοινωνίας, email, viber, και την φέραμε στην πρώτη σελίδα της Google. Γιατί είναι γρήγορη, responsive, φιλική στην Google, Yandex, Bing.

Ρωτήστε μας για την ιστοσελίδα σας. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε τα θέλω σας και να τα φέρουμε σε μια αρμονία στο διαδίκτυο. Το κόστος αλλάζει ανάλογα αν θέλετε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 σελίδες.

Στην εταιρεία Tactical Security δημιουργήσαμε 11 σελίδες με όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας. Με φωτογραφίες κατηγοριών για εύκολη εξερεύνηση,

Αθήνα-Ελλάδα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *