Σελίδα στο facebook

How to create a facebook page, guide and 6 tips

5/5 - (1 vote)

The creation of one facebook page it's the obvious first step in building your brand on the social network. But it's only the beginning. If you want to grow your followers, you need to go the extra mile with your page by creating a look and feel that sets you apart from everyone else.

5/5 - (1 vote)

And while many businesses jump right into creating their page without thinking too deeply, it's important to spend some time beforehand to strategize how you want to represent yourself on this platform and what kind of content will resonate most with your target audience .

5/5 - (1 vote)

Πως δημιουργώ σελίδα στο facebook, οδηγός, βήμα – βήμα

Bήμα 1 – Menu/Page – Μενού/Σελίδα

Βήμα 1 για την δημιουργία σελίδα στο facebook

Bήμα 2 – Όνομα σελίδας facebook

βήμα 2 όνομα της σελίδας στο facebook

Bήμα 3 – Κατηγορία σελίδας facebook

βήμα 3 κατηγορία σελίδα στο facebook

Bήμα 4 – Λίγα λόγια για την σελίδα

βήμα 4 βιογραφίκό σελίδα facebook

Bήμα 5 – Δημιουργια σελιδα facebook / Αποθήκευση

βήμα 5 δημιουργία σελίδας

Bήμα 6 – Εισαγωγή φωτογραφία προφίλ facebook σελίδα

βήμα 6 φωτογραφία προφίλ facebook

Bήμα 7 – Στοιχεία επικοινωνίας, Διεύθυνση

βήμα 7 προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας

Bήμα 8 – Φωτογραφία Εξώφυλλου σελίδας facebook

βήμα 8 φωτογραφία εξωφύλλου facebook

Bήμα 9 – Περισσότερα στοιχεία σελίδας

βήμα 9 προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας

Bήμα 10 – Ώρες λειτουργίας της επιχείρησης

βήμα 10 ώρες λειτουργίας της επιχείρησης

Bήμα 11 – Αποθήκευση / Ολοκλήρωση σελίδας

βήμα 11 αποθήκευση σελίδας facebook

6 tips for a business facebook page business facebook page

Μια ισχυρή, καλά μελετημένη σελίδα στο Facebook όχι μόνο δίνει στους πιθανούς πελάτες μια γεύση για το ποιοι είστε ως επιχείρηση, αλλά τους διευκολύνει επίσης να συνεργαστούν μαζί σας στο μέλλον – είτε μέσω πρόσκλησης σε μια εκδήλωση είτε μέσω αναδημοσίευσης του περιεχομένου τους στη δική σας σελίδα.

Read below six tips for creating a unique Facebook profile that will help you boost your brand awareness online:

Define your voice and personality

When designing your page, you should take some time to think about the voice and personality you want to project. Is your brand sassy and irreverent? Professional and authoritative? It will align with his generally light style Facebook;

While you can certainly be funny on Facebook, it's important to be aware of the type of humor you're using. If you want to stand out from the crowd, you need to find the right balance. If you are too aggressive, rude or pushy, you are not likely to gain many followers.

Your voice and personality are also important when creating posts on your page. If you can make your posts sound natural and authentic, your followers will appreciate your page more.

Use video to stand out from the crowd

Παρόλο που η οργανική εμβέλεια στο Facebook μειώνεται εδώ και λίγο καιρό, υπάρχουν ακόμα τρόποι να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της μάρκας σας σε αυτή την πλατφόρμα – απλώς φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα σωστά εργαλεία.

One way is through video, which is one of the best ways to grab your audience's attention. Whether you're creating a short explainer video or a Facebook Live, the visual format of the video makes it more likely that people will pay attention.

For example, a study from the University of California at Irvine found that Facebook posts with images receive about 2.19 times more likes than those without images.

Posts with video get about 6.83 times more likes than those without video.

Don't forget transparency and authenticity

As you create your page, keep in mind that many of your followers will be interested in knowing who you are as a business and how you operate.

So if you want to impress people with your page, you should include information like your address and other details that help your followers get to know you better.

Θα πρέπει επίσης να είστε σίγουροι ότι θα είστε αυθεντικοί και γνήσιοι σε ό,τι δημοσιεύετε στη σελίδα σας – τόσο στο περιεχόμενο που δημιουργείτε όσο και στο περιεχόμενο που μοιράζεστε. Αν δημοσιεύετε μόνο συνδέσμους προς το δικό σας περιεχόμενο, οι οπαδοί θα χάσουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους.

You can still share valuable content that supports your business goals while staying true to the your brand name.

For example, if you run a marketing agency and are interested in reaching people who work in startups, you might want to publish an article about the key differences between marketing for small businesses and startups.

Don't repost other people's content

Many businesses are under the mistaken impression that the more articles they post on their Facebook page, the better. The truth is, it's better to post high-quality content a few times a week than low-quality content every day.

When you share articles from other publications on your page, always be sure to include a brief description of why you are posting the particular article. This way, you'll avoid looking like a spammer and be more likely to engage your followers.

Commit to posting regularly

If you want to build a strong following on Facebook, one of the most important things you can do is commit to posting regularly.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημοσιεύετε κάθε μέρα – αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να βεβαιωθείτε ότι δημοσιεύετε τουλάχιστον μερικές φορές κάθε εβδομάδα. Μπορεί να είναι χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα δημοσιεύσεων στο Facebook, ώστε να μην ξεχνάτε να δημοσιεύετε τακτικά.

If you commit to posting regularly, you'll have more opportunities to reach your followers and help them stay interested in your page.

And as you build followers, you'll also have an easier time making your posts go viral and reach even more people.

Final thoughts on the facebook page

Creating a Facebook page is the first step in building your brand on this platform. When you want to grow your followers, you need to go the extra mile with your page by creating a look and feel that sets you apart from everyone else.

A strong, well-thought-out profile makes it easier for potential customers to do business with you in the future and helps you boost your brand awareness online.

Start by defining your voice and personality and you'll be well on your way to creating a page that truly represents your brand.